سفارش تبلیغ
صبا ویژن

14

پنجشنبه شب بازم دعوامون شد سر اینکه آقا هوس کردن ساعت 8 تا 11 شب برن شهرری فوتبال این همه راه ...

من تنها تو خونه میترسم و تنهایی اذیتم میکنه باید چی کار کنم ....

میگم روزای دیگه که میری شب خونه ای من کاری ندارم ولی شبا نرو من میترسم تا بیای میشه 12 .... بهش گفتم وقتی بچه ام مرد تو داشتی فوتبال بازی میکردی انقدر فکر خوشگذرونی نباش گفتم تو و خانوادت انقدر عذابم دادید باعث شدید جیگرگوشه من به دنیا نیاد تو باعث شدی....

نمیدونم دوباره چه خبره تو زندگیمون... نیم ساعت بعد آشتی کردیم...

خدا نصیب هیچ مادری نکنه که جنین 3 ماهشو کف دستش بگیره و بهت زده نگاش کنه درحالیکه خونریزی داره نمیدونم اگه اون شب پدر و مادرم و فاطی کنارم نبودن چی کار میکردم....

خدایا برای همه چیز شکرت....مطلب بعدی : 15        مطلب قبلی : 13