سفارش تبلیغ
صبا ویژن

12

عزیزدل مامان امروز دکتر بودم برام یه سونو دیگه نوشتن و گفتن تا من نخوام هیچ اقدامی نمیکنن ، جوجه من خیالت راحت باشه من به خدا توکل کردم و میدونم خودش عزیز دلمو حفظ میکنه، راستشو بخوای میخوام صبر کنم دیرتر برم چون میترسم سونو پشت سر هم برات خطر داشته باشه کوچولوی ملوس من....مطلب بعدی : 13        مطلب قبلی : 11