سفارش تبلیغ
صبا ویژن

19

احساس میکنم  اوضاع بینمون داره بهتر میشه این روزا خیلی دلم گرفته... همش فکر پسر گلمم که از دستش دادم... همین روزا باید میرفتم زایمان...

دیشب به عادل گفتم وقتی بچه مون سقط شد برات اهمیت نداشت مهم نبود که چجوری لخته لخته ازم خون میرفت... گفت آمادگیشو نداشتم...

بهش گفتم تا رفتارتو تغییر ندی و دست از خودخواهیات برنداری باردار نمیشم ... گفت منم تا تو عوض نشی بچه نمیخوام....

راستی اینم بگم که دکی گفته باید در اولین فرصت باردار شم وگرنه ممکنه هیچ وقت نتونم بچه مو تو آغوش بگیرم و احتمال بارداریم خیلی ضعیف میشه....

با این حال بازم رفتم باشگاه تیر میزنم و قصد بارداری ندارم... چون نمیتونم نسبت به آزارهایی که شوشو و مادرش بهم میدن بی تفاوت باشم و این برای بچه ام سمه...

از خدا بچه ی سالم و صالح و خوشبخت میخوام...مطلب بعدی : 20        مطلب قبلی : 18